VOLNÉ TERMÍNY 2020

 
 
1. 6.-6. 6.
10. 6.-18. 6.
29. 6.-2. 7.
31. 8.-11. 9.
15. 9.-18. 9.
20. 9.-25. 9.
28. 9.-1. 10.
4. 10.-30. 10.

1. 11.-30. 11.