VOLNÉ TERMÍNY 2020

 
13. 3 .-3. 4.
5. 4.-7. 5.
10. 5.-21. 5.
25. 5.-2. 7.
9. 7.-23. 7.
26. 7.-11. 9.
13. 9.-30. 11.